Tiếng Việt   VCP vì sức khoẻ và cuộc sống cộng đồng
SẢN PHẨM        THÔNG TIN ĐẤU THẦU THUỐC        LIÊN HỆ
KINH DOANH 01


KINH DOANH 02


KINH DOANH 03

thuoctiembot.com.vn

Cục QLD Việt Nam

Tạp chí Y Dược ngày nay

Trang vàng Y Dược

Tạp chí thời sự Y Dược học

Thuốc biệt dược

Tạp chí Thuốc và sức khỏe

Báo Sức khỏe và đời sống

Từ điển thuốc

 
DANH MỤC SẢN PHẨM   —    NHÓM PENICILLIN   —    NHÓM CEPHALOSPORIN

NHÓM PENICILLIN
TÊN SẢN PHẨM THÀNH PHẦN
AMPICILIN 500 MG Cho 1 lọ.
Ampicilin (dưới dạng Ampicilin natri): 500mg
Chi tiết ...
AMPICILIN VCP Cho 1 lọ.
Ampicilin (dưới dạng Ampicilin natri): 1g
Chi tiết ...
AMPICILLIN 1g Cho 1 lọ:
Ampicilin (dưới dạng ampicilin natri): 1 g
Chi tiết ...
AUXACILIN 1G Cho 1 lọ.
Oxacilin (dưới dạng Oxacilin natri): 1g.
Chi tiết ...
BENZATHIN BENZYLPENICILLIN 1.200.000 I.U Cho 1 lọ.
Benzathin benzylpenicilin: 1.2000.000 I.U
Chi tiết ...
BENZYL PENICILIN VCP Cho 1 lọ.
Benzylpenicilin(dưới dạng Benzylpenicilin natri):1.000.000I.U
Chi tiết ...
BENZYL PENICILLIN 1.000.000 I.U Benzylpenicilin (dưới dạng Benzylpenicilinnatri): 1.000.000 I.U Chi tiết ...
BENZYLPENICILIN 500.000.I.U Cho 1 lọ.
Benzylpenicilin(dưới dạng Benzylpenicilin natri):500.000 I.U
Chi tiết ...
CEFOXITIN 1G Cho 1 lọ.
Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri): 1 g.
Chi tiết ...
CLAMOGENTIN 0,6G Cho 1 lọ.
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin natri) : 0,5g
Acid clavulanic(dưới dạng Clavulanat kali): 0,1g
Chi tiết ...
CLAMOGENTIN 1,2G Cho 1 lọ.
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin natri) : 1g
Acid clavulanic(dưới dạng Clavulanat kali): 0,2g
Chi tiết ...
OXACILIN 0,5G Cho 1 lọ.
Oxacilin(dưới dạng Oxacilin natri):0,5g
Chi tiết ...
OXACILIN 1G Cho 1 lọ.
Oxacilin (dưới dạng Oxacilin natri):1g.
Chi tiết ...
VIAMOMENTIN Cho 1 lọ.
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin natri) : 1g
Acid clavulanic(dưới dạng Clavulanat kali): 0,2g
Chi tiết ...
VIFORTIAM 1 G Cho 1 lọ.
Cefotiam (dưới dạng Cefotiam hydroclorid): 1 g.
Tá dược: Natri carbonat :0,242g
Chi tiết ...
VIGENTIN Cho 1 lọ.
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin natri) : 1g
Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali): 0,2g
Chi tiết ...
VISULIN 0,75G Cho 1 lọ.
Ampicilin(dưới dạng Ampicilin natri):0,5g
Sulbactam(dưới dạng Subactam natri) :0,25g
Chi tiết ...
VISULIN 1,5G Cho 1lọ.
Ampicilin (dưới dạng Ampicilin natri) : 1g
Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) : 0,5g

Chi tiết ...
ZENTOPENI CPC1 Cho 1 lọ.
Benzylpenicilin(dưới dạng Benzylpenicilin natri):1.000.000 I.U
Chi tiết ...
Trang: 1 / 1 
 
 
Lượt truy cập: 153623
Công ty cổ phần dược phẩm VCP - Copyright 2013
 Nhà máy: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội. ĐT: 04.3.581.2459 - 04.3.581.3669 - Fax: 04.3.581.3670
Văn phòng giao dịch: Tầng 16, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.3.513.2861 - Fax: 04.3.513.2862