VCP - Thông báo tuyển dụng Quản lý OTC

Ngày đăng : 29/03/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm VCP - Thông báo tuyển dụng quản lý OTC:

QUẢN LÝ OTC - KHU VỰC MIỀN TÂY

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch, triển khai việc bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong khu vực phụ trách.
- Tạo dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp, giữ gìn uy tín và hình ảnh công ty trên thị trường.
- Thường xuyên cập nhật danh sách khách hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, phương pháp tiếp cận khách hàng.
- Hướng dẫn lập và duyệt kế hoạch viếng thăm khách hàng, bảo đảm TDV định hướng tập trung chăm sóc khách hàng mục tiêu. Phân chia/xây dựng tuyến bán hàng, triển khai bán hàng, lập báo cáo bán hàng theo quy định của công ty.
- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân viên thực hiện thao đúng kế hoạch đề ra, điều chỉnh và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý bán hàng OTC