Cơ cấu tổ chức

co-cau-to-chuc-t32020

Nhân lực công ty tính đến tháng 12/2019 có 131 cán bộ nhân viên, trong đó: Nam: 69 người chiếm 53%; Nữ: 62 người chiếm 47%. Cán bộ nhân viên có chuyên môn dược chiếm 75% (32 dược sỹ đại học và 63 dược sỹ trung cấp).


nhan-su12